Kontaktirajte nas
07 348 33 70

Varnostni sistemi ROTHOSAFE

Dela na višini spadajo med najnevarnejša delovna opravila. Predvsem kratkotrajna montažna ali vzdrževalna dela so največkrat vzrok za usodne padce z višine. Naprave za varovanje pred padci z višine – sidrišča – so učinkovite le v primeru, da so vgrajene ustrezno in da jih je mogoče uporabiti povsod tam, kjer se vzdrževalna dela opravljajo.

Tržimo sisteme proti padcem podjetja Rothoblas pod blagovno znamko ROTHOsafe.

Program zajema:
– sidrne priključne točke
– glavne vrvi
– dostopi na strehe
– pritrdilni material
– kolektivna varovala
– osebna zaščitna sredstva

Sistem je namenjen tako izvajalcem kot končnim kupcem.