Kontaktirajte nas
07 348 33 70

NextGenerationEU – Sofinanciranje

Projekt: Linija za proizvodnjo univerzalnih zaključnih elementov za strehe je prejel sofinanciranje

Predmet investicije je nakup Linije za proizvodnjo univerzalnih zaključnih elementov za strehe v vrednosti 249.248,66 EUR z DDV. Izvedba investicije bo omogočila zagotavljanje trajnosti poslovanja podjetja ter dvig konkurenčnosti, produktivnost in visoko tehnološko opremljenost. S projektom se bo zagotovilo ohranjanje, kot tudi povečevanje števila zaposlenih. Hkrati je izvedba investicije okoljsko učinkovita saj spodbuja in zagotavlja učinkovito rabo virov.

 

Cilji projekta:

Cilj 1: Povečanje produktivnosti, izražen s kazalnikom: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v (EUR); začetno stanje 35.321 EUR, končno stanje: 40.135 EUR

Cilj 2: Snovna učinkovitost, izražen s kazalnikom: Poraba surovin / materiala na enoto proizvoda (npr. M3, ton oz. opredelitve); začetno stanje: 2,21 kg/kos, končno: 1,8497 kg/kos

Cilj 3: Energetska učinkovitost, izražen s kazalnikom: Poraba energije na enoto proizvoda / storitve (kWh); začetno stanje: 0,6 kWh/kos, končno stanje: 0,2 kWh/kos.

 

Obdobje izvajanja projekta / obdobje upravičenosti: od 01.9.2023 do 18.10.2024

Skupna finančna vrednosti: 249.248,66 EUR z DDV

Upravičeni stroški: 204.302,18 EUR

Višina financiranja: 153.226,00 EUR

 

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

Projekt „Financira Evropska unija –NextGenerationEU“.

Povezava: https://next-generation-eu.europa.eu/index_en

Povezava na portal evropskih sredstev: https://www.eusredstva.si/